NOORD HOLLAND INFRA B.V.

Wij hechten veel waarde aan een goede afstemming en samenwerking. Zowel intern als met onze relaties, leveranciers en onze opdrachtgevers. Wij zijn een georganiseerd, genormaliseerd, gecertificeerd én milieubewust ondernemend bedrijf waar u op kunt bouwen én vertrouwen.

Al onze uitvoeringen worden met eigen medewerkers, eigen modern materieel en eventueel in samenwerking met vaste onderaannemers en leveranciers uitgevoerd.


BEDRIJFSTERREIN

Ons kantoor en bedrijfsterrein biedt ons alle ruimte om te ondernemen op onze eigen wijze. Wilt u ons bedrijfsterrein of kantoor bezoeken dan verzoeken wij u om vooraf een afspraak te maken. Wij zien uw bezoek graag tegemoet.

Voor al onze uitvoeringen beschikken wij over een uitgebreid en modern machine- en wagenpark. Snel inzetbaar en goed onderhouden materieel voor o.a. transport, wegenbouw, grondverzet en een scala aan speciale voertuigen en machinerie staan hierdoor altijd tot onze beschikking.

Als u kiest voor Noord Holland Infra B.V. dan kiest u voor veiligheid. Ons wagenpark voldoet aan alle wettelijk opgelegde veiligheidsmaatregelen en nemen waar mogelijk extra veiligheidsmaatregelen als we hiermee de kans op ongelukken met medeweggebruikers kunnen verkleinen.


ONZE MISSIE

De missie van Noord Holland Infra B.V. is natuurlijk in eerste instantie om te zorgen voor een gezonde continuïteit van de bedrijfsuitvoering en een optimalisatie van de winst. Maar net zo belangrijk voor ons is het streven naar een kwalitatief,  hoogwaardig en betrouwbaar partnerschap met onze opdrachtgevers, onderaannemers en medewerkers.  Het is onze missie om een organisatie te zijn waar een opdrachtgever graag (nogmaals) mee in zee gaat en waar elke werknemer met trots werkt. Het is onze missie om hoogwaardige producten en diensten te leveren waarbij wij onze eigen milieuvoetafdruk zo klein mogelijk proberen te houden.


ONZE VISIE

Om aan onze missie te voldoen is Noord Holland Infra B.V. van mening dat klantgericht werken, vertrouwen en wederzijds respect, een goede communicatie en transparantie naar onze opdrachtgevers en het continu ontwikkelen en uitbreiden van onze kennis en ervaring op de verschillende vakgebieden ons kunnen brengen waar we willen zijn.


KWALITEIT & CERTIFICERING

Als organisatie dragen wij onze verantwoordelijkheid voor kwaliteit, voor veiligheid en voor de effecten van ons bedrijf op het milieu. Wij hechten daarom veel waarde aan de certificering, accreditering en normering van ons bedrijf.


JARENLANGE ERVARING EN BEWEZEN KWALITEIT

Jarenlange ervaringen en klantgericht werken zorgen voor bewezen kwaliteit. Onze opdrachtgevers zijn niet alleen tevreden met de geleverde producten en diensten maar ook met de manier waarop wij onze service bieden. Bijvoorbeeld omdat wij onze afspraken nakomen, omdat wij luisteren naar en meedenken, oplossingen aangedragen en een betrouwbare partner vormen, staan op goede en veilige arbeidsomstandigheden, kwaliteit en duurzaamheid van onze grondstoffen en nog veel meer. Deze toegevoegde waarden zijn voor ons uiteraard vanzelfsprekend.

Daarnaast doen wij er alles aan om de geleverde kwaliteit – waar mogelijk – vast te leggen en te borgen via kwaliteitseisen en certificaten.

Hier vindt u een overzicht van de door ons behaalde en nagestreefde certificering.
 


WERKEN VOLGENS VASTE NORMEN

NOORD HOLLAND INFRA B.V. IS VCA** GECERTIFICEERD

VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers.

Het VCA systeem wordt beheerd door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) en is bedoeld ter bevordering van de veiligheid, arbeidsomstandigheden, het milieu en de competenties binnen het bedrijf.NOORD HOLLAND INFRA B.V. IS BRL 7000, PROTOCOL 7001 EN 7004 GECERTIFICEERD

De beoordelingsrichtlijn SIKB BRL 7000 is opgezet voor aannemers in de uitvoering van bodemsanering. De richtlijn staat voor het maken van goede afspraken, het borgen van risico's in het werkproces en aantoonbaar naleven van de gemaakte afspraken in de aannemerij.

Protocol 7001 is het uitvoeren van een landbodemsanering met conventionele methoden.

Protocol 7004 is het tijdelijk uitplaatsen van grond.


 Naast veiligheid en kwaliteit hecht Noord Holland Infra BV veel waarde aan maatschappelijke belangen en is daarom:

  • Lid van Bouwend Nederland
  • Lid van Stichting Beoordeling Integriteit Bouwbedrijf (SBIB)
  • Lid van Stichting Praktijkopleiding Grond-, Weg-, en Waterbouw (SPG)
  • Een erkend leerbedrijf voor diverse disciplines binnen de Grond-, Weg-, en Waterbouw.
  • Hebt u nog vragen en/of opmerkingen met betrekking tot onze certificeringen dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier.