WAAR LAND EN WATER SAMEN KOMEN

Grond, weg- en waterbouw werkzaamheden zijn met elkaar verbonden, vaak vloeien grondwerk en waterwerk als ware in elkaar over. Het is daarom in uw belang dat wij een totaalpakket aan diensten aanbieden, waarbij wij voor alle disciplines beschikken over het benodigde (groot)materieel.

In de sector waterbouw voert Noord Holland Infra B.V. onder andere de volgende werkzaamheden uit;

  • Het aanbrengen van beschoeiingen en damwanden.
  • Het bouwen van steigers, bruggen, aanmeerpalen.
  • Het bouwen en plaatsen van keerwanden, vlonders, terrassen, hekken.
  • Het graven van sloten en waterpartijen
  • Baggerwerkzaamheden en grondverzet


KWALITEIT STAAT VOOROP!

Wij werken met duurzame materialen, zorgen voor recycling en houden tijdens al onze projecten oog voor de economische, maatschappelijke, milieutechnische en ruimtelijke impact van onze werkzaamheden en zorgen dat onze werkzaamheden kritisch, vakkundig en in strakke regie door ons wordt uitgevoerd.

Laat u informeren naar de mogelijkheden of vraag direct een offerte aan door rechtstreeks contact op te nemen met Noord Holland Infra B.V.