Noord Holland Infra B.V. levert een breed scala aan producten en diensten aan onder andere overheden, waterschappen, nutsbedrijven, woningbouwverenigingen, bedrijven én particulieren. Vaak sluiten producten en diensten naadloos op elkaar aan of zijn verschillende disciplines onlosmakelijk met elkaar verbonden om een klus te klaren.

Hieronder een overzicht van onze diensten:

>>>    Grondwerk

>>>    Wegenbouw

>>>    Waterbouw

>>>    Asfalt

>>>    Riolering

>>>    Machinaal straten

>>>    Saneringen

>>>    Gladheidsbestrijding

>>>    Groen

>>>    Transport

>>>    Beschoeiing

>>>    GPS-werkzaamheden