DE VOORDELEN VAN MACHINAAL (HER)BESTRATEN

Straatwerk is een belangrijke factor in de uitstraling van een woonwijk of industrieterrein. Verscheidene dorps- en stadskernen zijn door Noord Holland Infra B.V. voorzien van een nieuwe bestrating. Ook voor machinaal straten kunt u bij Noord Holland Infra B.V. terecht. Zowel bestratings- als herbestratingswerkzaamheden in diverse verbanden zijn mogelijk. Machinaal straatwerk biedt als voordeel een hoge dagproductie en minder overlast voor omwonenden en niet te vergeten: machinaal straten past in deze tijd, waarin ergonomisch verantwoorde werkomstandigheden van belang zijn.

Machinaal straten biedt vele voordelen ten opzichte van het traditionele straten. Naast de gezondheid van de stratenmaker is de snelheid ongetwijfeld het belangrijkste voordeel van machinaal straten. De overlast voor omwonenden of winkeliers wordt tot een minimum beperkt. Het productieproces op een bedrijventerrein kan veelal ongehinderd doorgaan. Machinaal straten past dus prima in deze tijd, waarin het gaat om goede arbeidsomstandigheden en de combinatie van mens en machine zorgt daarvoor.


ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ:

  • kwaliteit van zeer hoog niveau
  • hoge dagproductie
  • bestrating is sneller beschikbaar
  • minder overlast
  • betere arbeidsomstandigheden


Laat u informeren naar de mogelijkheden of vraag direct een offerte aan door rechtstreeks contact op te nemen met Noord Holland Infra B.V.